İlahi Sözleri İLAHİ SÖZLERİ


ÇIKTIM YOLA GELİYORUM

Çıktım yola geliyorum
Yollarımı aç Allah’ım
Özledim beytini senin
Yollarımı aç Allah’ım

Malım mülküm kaldı burada
Dünya malından ne fayda
Aşk muhabbet hep orada
Yollarımı aç Allah’ım

İhramla çıktım ben yola
Günahkar halimden nola
Adımlarım sevap ola
Yollarımı aç Allah’ım

Dünyanın kalbi Kâbe’ye
Onu yapan İbrahim’e
Cennet taşı o Esved’e
Yollarımı aç Allah’ım

Aşkla yanıp tavaf edem
Kül olup orda eriyem
Ağlayarak af dilenem
Yollarımı aç Allah’ım

Safa Merve Hacer için
Zemzem İsmail’in için
Beytullah kulların için
Yollarımı aç Allah’ım

Kur’an orda nazil oldu
Efendim peygamber oldu
Putlar yerle yeksan oldu
Yollarımı aç Allah’ım

Arafat’ta vakfe için
Günahımdan berât için
Ben geliyorum aşkın için
Yollarımı aç Allah’ım

Cebeli Nur’a çıkarım
Cebeli Sevr’de kalırım
Efendimi hep ararım
Yollarımı aç Allah’ım

Efendim doğduğu eve
Cin mescidinde cinlere
Mualla’da Hatice’ye
Yollarımı aç Allah’ım

Dümdüz ovada Medine
Hurmaları tane tane
Hasretim o güzel şehre
Yollarımı aç Allah’ım

Yeşil kubbeyi görmeye
Cennet bahçesin girmeye
Efendimi ziyarete
Yollarımı aç Allah’ım

Babus Selam’dan girerim
Cennet bahçesin geçerim
Mis kokusuna hasretim
Yollarımı aç Allah’ım

Çıktım yola geliyorum
Yollarımı aç Allah’ım

Uhud’da yatıyor Hamza
Abdullah, Mus’ab, Hanzala
Yetmiş Şûheda orada
Yollarımı aç Allah’ım

Selman anarım Hendek’te
Takva mescidi Kuba’da
İki kıbleli mescide
Yollarımı aç Allah’ım

Ebu Bekir Ömer yanda
Osman Baki ortasında
Bizi karşılar Fatıma
Yollarımı aç Allah’ım


Efendime geliyorum
Yollarımı aç Allah’ımAhmet Yapan .. Şubat 2018     

SEN MUHAMMED MUSTAFASIN

Seni görmedim dünyada.
Bir görüşe bin can feda.
Lütfeyle düşte rüyada.                                                                                                                             
Bir kere göster yüzünü.
Sen Muhammed Mustafa’sın.
Sen ki nur-i dilarasın.
Gözler cemaline kansın.
Bir kere göster yüzünü.
Mahrum etmesin Yaradan
Bizleri senin nurundan
Kaldır perdeyi aradan
Bir kere göster yüzünü.
=NAKARAT=
Kurban olayım ben sana
Seninle erdik imana
Bu kul didarına kana
Bir kere göster yüzünü.
=NAKARAT=
Nurundan oldu bu alem
Aşkın ile yazdı kalem
Hasretin veriyor elem.
Bir kere göster yüzünü.
=NAKARAT=
Gözlerim yoluna bakar.,
Gönlüm hasretinle yanar.
Eyle beni de payidar.
Bir kere göster yüzünü.
SÖZ: Mustafa SUCU


YA İLAHİ SENDEN BİR DİLEĞİM VAR
 
   Ya ilahi senden bir dileğim var,
    Kapından sürüp de, dara düşürme.
    Öter bülbüllerin, ahu can kuşu,
    Maksudu giryana, hara düşürme.

  
    Cemalin nurudur, aşıkın canı,
    Aşık feda etmiş, ezelde kanı.
    Ey bu can mülkünde ruhun sultanı,
    Aşkından başka bir, hara düşürme.


    Kadir Mevlam, ateş atma özüme,
    Dünya malı, görünmüyor gözüme,
    Ah bu gözüme…
    Ya ilahi sen bak, benim yüzüme,
    Cehennem ateşi ile dağlama.

  
    Sen sinemdeki ben, ben gibi duran,
    Sinemin üstünde hatsız oturan,
    Ey gönlümü yakıp, kalbimi bilen.
    Derdimi dermansız hale düşürme.


    Malumundur halim Ey Yüce Rahman !
    Gizli saklı neyim var, hep sana ayan,
    Ey rahmeti sonsuz, lütfu bir pâyan,
    Gönlümü yüzde bir dara düşürme.

KERBELA'DA

İmam Hüseyin’i vurdular,
Kolun, kanadın kırdılar,
Al kanlara boyadılar,
Kerbela’da, Kerbela’da,
Al kanlara boyadılar,
Kerbela’da, Kerbela’da.

***
İmam Hüseyin susamıştı,
Bir yudum su aramıştı,
Ana yüreği yanmıştı,
Kerbela’da, Kerbela’da,
Ana yüreği yanmıştı,
Kerbela’da, Kerbela’da.

***
İmam Hüseyin şehid oldu,
Gül bahçemde güller soldu,
Topraklar kan ile doldu,
Kerbela’da, Kerbela’da,
Topraklar kan ile doldu,
Kerbela’da, Kerbela’da.

Kerbela’nın dağı, taşı,
Yerde Hüseyin, yoktur başı,
Fatima’nın gözün yaşı,
Kerbela’da, Kerbela’da,
Fatima’nın gözün yaşı,
Kerbela’da, Kerbela’da.

***
İmam Ali babaları,
Muhammed’dir dedeleri,
Fatima’dır anaları,
Kerbela’da, Kerbela’da,
Fatima’dır anaları,
Kerbela’da, Kerbela’da.

***
İmam Hüseyin’i vurdular,
Kolun, kanadın kırdılar,
Al kanlara boyadılar,
Kerbela’da, Kerbela’da,
Al kanlara boyadılar,
Kerbela’da, Kerbela’da.

Allah yolu yektir yek
Allah yolu yektir yek
Lailahe ilallah
O birdir  bir tektir tek
Lailahe ilallah
Gelin gönül diliyle
Diyelim hep Ya Allah
Rahim de o Rahman da
Lailahe ilallah
Hu hu hu Allah
Hu hu hu Allah
Lailahe ilallah
Allah yolu nurludur
Lailahe ilallah
Hep bu yolda yürü dur
Lailahe ilallah

Eğer iki cihanın
Aydın olsun istersen
O na inan ve sığın
Lailahe ilallah

Muhammed’e Muhammed’e
Canı dilden aşık oldum
Muhammed’e Muhammed’e
Mevlam layık eyle bizi
Muhammed’e Muhammed’e

Aklı olan arif olsun
Ciğer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun
Muhammed’e Muhammed’e

Rüyada görüştür bizi
Murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi
Muhammed’e Muhammed’e


BİLMEM NİDEYİM 
Bilmem nideyim, Allah Allah
Aşkın elinden, Hay hay
Kande gideyim, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Meskenim dağlar, Allah Allah
Gözyaşı çağlar, Hay hay
Durmaz kan ağlar, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Varım vereyim, Allah Allah
Kadre ereyim, Hay hay
Üryan olayım, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed

Yunus'un sözü, Allah Allah
Kül olmuş özü, Hay hay
Kan ağlar gözü, Aşkın elinden.
Sallallahu alâ Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed.


Gelin Allah Diyelim
Gelin Allah Diyelim
Kalpten pası  silelim
Alemleri seyredelim
Allah Allah dedikçe

Nerde tehvid çekilir
Melekler saf saf gelir
Hepsi tekbir getiriri
Allah Allah dedikçe

Zikr-i Hakk'a başlandı
İsm-i Celal hızlandı
Arş-ı ala sallandı
Allah Allah dedikçe

Gönüller şadan olur
Kaygudan azad olur
Can mülke abad olur
Allah Allah dedikçe

Güller sümbüller

Güller sümbüller   
Yanık gönüller
Divane diller         
Mevlayı özler

Hu diyen canlar     
Canda cananlar
Aşkla yananlar      
Mevlayı özler.

Pervane nare         
Deme ağyare
Mest olan yare      
Mevlayı özler

Zikreden zakir      
Şükreden şakir
Aşkı bu fakir        
Mevlayı özler

Emin ver bana      
Niyazım sana
Yüreğim yana       
Mevlayı özler


Gül yüzünü rüyamızda 
Gül yüzünü rüyamızda 
Görelim ya Rasulellah
Gül bahçene dünyamızda 
Girelim ya Rasulellah 
 
Sensin gönüller sultanı 
Getiren yüce Kur'anı 
Uğruna tendeki canı 
Verelim ya Rasulellah

Aşkınla yaşarır gözler 
Hasretinle yanar özler
Mubarek ravzana yüzler
Sürelim ya Rasulellah

Veda edip masivaya 
Yalvarıp yüce Mevlaya
Şefaat - Mustafa' ya 
Erelim ya Rasulellah

Bir garibsin şu dünyada 
Bir garibsin şu dünyada
Gülme gülme ağla gönül
Derdin dahi çoktur senin
Gülme gülme ağla gönül

İşi gücü cevru cefa
Dünya kime kıldivefa
Hani Muhammed Mustafa
Gülme gülme ağla gönü

Ebubekir sıddık veli
O'dur peygamberin yari
Hani Ömer, Osman, Ali
Gülme gülme ağla gönül

Onlar cihane geldiler
Hep gittiler kalmadılar
Gülmediler ağladılar
Gülme gülme ağla gönül

Birgün ola ecel gele
Kullar kulluğunda kala
Cümle mahluk toprak ola
Gülme gülme ağla gönül

Aşık Yunus söyler sözü
Kanlı yaşlar döker gözü
Eğer yazın eğer gözün
Gülme gülme ağla gönül

Ben yürürem yane yane 
Ben yürürem yane yane 
Aşk boyadı beni  kane 
Ne akılem ne divane 
Gel gör beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi

Gah eserim yeller gibi 
Gah tozarım yollar gibi 
Gah coşarım seller gibi 
Gel gör beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi

Ben Yunus-u bi-çareyim 
Dost elinden avereyim 
Baştan aşağa yareyim 
Gel gör beni aşk neyledi 
Derde giriftar eyledi.

İstediğim haktır benim 
Gece gündüz döne döne
İstediğim haktır benim 
Allah deyip yana yana 
İstediğim haktır benim

Yoluna terkedip canı 
Akıtıp gözümden kanı 
Ah eyleyip dünü günü 
İstediğim haktır benim

Münkirler aşk halin bilmez 
Münafıklar yola gelmez 
Ağlar bu gözlerim gülmez 
İstediğim haktır benim

Kor olayım kül olayım 
Taşkın akan sel olayım 
Çineneyim yol olayım 
İstediğim haktır benim
Kâbe'nin yollarI
Kâbe'nin yolları bölük bölüktür.
Benim yüreciğim delik deliktir 
Dünya dedikleri bir gölgeliktir.

Canım Kâbe'm varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana

Eşim dostum yüklesinler yükümü 
Komşularım helal etsin hakkını 
Görmez oldum ırak ile yakını

Canım Kâbe'm varsam sana 
Yüzüm gözüm sürsem sana


Muhammedsiz
Açan çiçeklere meyve,
Verilmiyor Muhammedsiz,
Haktan gelen derde deva,
Bulunmuyor Muhammedsiz,

Çok meşgul ol Kur’an ile,
Seherlerde figan ile,
Son nefesta iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz

Uzak Cennet’in yolları,
Girer müttaki kullaları,
Cennette tuğba dalları,
Salınmıyor Muhammedsiz,

Son nefeste iman ile,
Ölünmüyor Muhammedsiz
Hak’tan gelen derde deva,
Bulunmuyor Muhammedsiz...

Muhammed anadan doğdu
 
Muhammed anadan doğdu
Melekler tebriğe indi
Gönüller şaduman oldu
Can Muhammed nurdan Ahmed

Gördüm göbeği kesilmiş
Sünnet olmuş toz ekilmiş
Nurdan kundağa sarılmış
Can Muhammed nurdan Ahmed

Hakkın nikabı yüzünde
Kudret sürmesi gözünde
Gördüm melekler dizinde
Can Muhammed nurdan Ahmed

Dileriz Hak’tan inayet
Umarız senden şefaat
Son nefeste hem selamet
Can Muhammed nurdan Ahmed
Peygamberin izindeyiz 

Biz Kur'an'ın hadimleri 
Pür imanlı ve zindeyiz 
Biz bu yoldan dönmeyiz asla 
Peygamberin izindeyiz 
Hayra koşan şerden kaçan
Bize nurlu yolu açan
Alemlere rahmet saçan
Peygamberin izindeyiz
Onu sev sen onu tanı 
Odur tende canlar canı 
Gönüllerin tek sultanı 
Peygamberin izindeyiz 
Tende kalan bir can ile 
Aşk ile pür iman ile 
Biz Hz. Kur'an ile 
Peygamberin izindeyiz 
Biz dünyadan gider olduk 

Biz dünyadan gider olduk  
Kalanlara selam olsun  
Bizim için hayır dua  
Kılanlara selam olsun
Ecel büke belimizi  
Söyletmeye dilimizi  
Hasta iken halimiz!  
Soranlara selam olsun

Tenin ortaya açıla  
Yakasız gömlek biçile  
Bizi bir asan vechile  
Yuyanlara selam olsun

Sela verile kastimize  
Gider olduk dostumuza  
Namaz için üstümüze  
Duranlara selam olsun

Derviş YUNUS söyler sözü  
Yaş dolmuştur iki gözü  
Bilmeyenler bilsin bizi 
Bilenlere selam olsun
Seher vakti bülbüller

Seher vakti bülbüller  
Nede güzel öterler  
Açınca tüm çiçekler  
Birlikte zikrederler 

Aman Allah illallah  
Dertlere derman Allah  
Gönüle şifa veren  
Lailahe illallah

Akşam olur giderler  
Boyun büker çiçekler  
Kim bilir ne söylerler  
Feryad eder bülbüller 

NAKARAT
Onlarda bütün dertler  
Yine de şükrederler  
Salat selam söylerler  
Beytullaha giderler  

NAKARAT
Sensin yâ Resulâllah 

Sadr-ı cem'i mürselin
Sensin yâ Resulâllah
Rahmeten-lil-alemin
Sensin yâ Resulâllah

Allah Ya Allah Lailahe illah                                                                                          
Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah
Nûrun sırâc-ı vehhâc
Âlemler sana muhtac
Sahibü tac-ı mi'rac
Sensin yâ Resulâllah

Allah Ya Allah Lailahe ilah
Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah
Şahidün Leyl-ü isra
"Subhan ellezi esra"
Mazhar-ı nur-i esma
Sensin yâ Resulâllah
Allah Ya Allah  Lailahe ilah                                                                                   
Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah
Açan rah-ı tevhidi
Bulan sırı tefridi
Hüdai'nin ümidi
Sensin yâ Resulâllah   
                                                                                                                                                                 Allah Ya Allah Lailahe ilah                                                                                                                    Allah Ya Allah Muhammed Rasulullah
Ey rahmeti bol Padişah  
                                                                                                                                                                Ey rahmeti bol Padişah
Cürmüm ile geldim sana.
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana.
Senden utanmayup hemân.
Ettim hatâ gizlü ayân,
Urma yüzüme el-emân,
Cürmüm ile geldim sana
Adın senin Gaffâr iken,
Ayb örtücü Settâr iken,
Kime gidem sen vâr iken,
Cürmüm ile geldim sana.

Sana hiç kulluk etmedim,
Rah-ı rızâna gitmedim,
Hem buyruğunu tutmadım,
Cürmüm ile geldim sana.

Bin kerre bin ol pâdişâh,
Etsem dahî böyle günâh,
Lâ-taknetû yeter penâh,
Cürmüm ile geldim sana.
Çağırayım Mevlâm Seni   

Dağlar ile taşlar ile
Çağırayım Mevlâm Seni
Seherlerde kuşlar ile
Çağırayım Mevlâm Seni

Su dibinde mahi ile
Sahralarda ahu ile
Abdal olup "ya hû" diye
Çağırayım Mevlâm Seni

Gökyüzünde İsa ile
Tur dağında Musa ile
Elindeki asa ile
Çağırayım Mevlâm Seni

Derdi pekçok Eyyub ile
Gözü yaşlı Yakub ile
Ol Muhammed Mahbub ile
Çağırayım Mevlâm Seni

Yunus okur diller ile
Hakk'ı seven kullar ile
Ol Fahri bilenler ile
Çağırayım Mevlâm Seni
Canım kurban olsun senin yoluna  

Canım kurban olsun senin yoluna, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed, 
Şefâat eyle bu kemter kuluna, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Mü'min olanların çoktur cefâsı, 
Ahirette olur zev-u sefâsı, 
On sekiz bin âlemin Mustafâ'sı, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyrân eyleyen, 
Kûrsûn üstünde ceylân eyleyen. 
Mi'râcında ümmetini dileyen, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Ol çâriyâr anın gökler yâridir, 
Anı seven günahlardan beridir, 
On sekiz bin âlemin serveri, 
Adı güzel, kendi güzel Muhammed 
Aman çeşme canım çeşme      

Aman çeşme canım çeşme 
Sen Ahmed'i görmedin mi 
Biraz önce abdest aldı 
Şu karşı ki camiye sor

Aman cami canım cami  
Can Ahmed'i görmedinmi  
Biraz önce namaz kıldı  
Şu karşıki çarşıya sor

Aman çarşı canım çarşı  
Nur Ahmed'i görmedin mi  
Biraz önce kefen aldı  
Şu karşıki kabire sor

Aman kabir canım kabir  
Muhammed'i görmedin mi  
Şimdiye kadar sizindi  
Şimdi ise bizim oldu.
Affet isyanım benim

Affet isyanım benim
Halim yaman Allah'ım
Ref et isyanım benim
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

Defterim dolu siyah
Amelim tekmil günah
Sensin kuluna penah
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

Ümmet habibine
Gönüller tabibine
Rehmeyle garibine
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım

Aşki'yi azad eyle
Cemalinle şad eyle
Kulum diye yad eyle
Medet aman Allah'ım
Halim yaman Sultanım
ALMA TENDEN CANIMI

Alma tenden canımı
Aman Allah'ım aman
Görmeden cananımı
Aman Allah'ım aman

Aşıkım Muhammed'e
Ol Resüli emcede
Koyma bizi firkate
Aman Allah'ım aman

Bir kez yüzün göreyim
Payine yüz süreyim
Canım anda vereyim
Aman Allah'ım aman

Zareyleme işimi,
Zehreyleme aşımı
Dökme kanlı yaşımı
Aman Allah'ım aman
Durmaz yanar vücudum 
 Allah          

Durmaz yanar vücudum Allah
Bizleri de mahrum eyleme Allah 
Sensin benim maksudum Allah 
Bizleri de mahrum eyleme Allah

Gül bülbülün ormanı Allah 
Ver derdime dermanı Allah 
Şükür erdik bugüne Allah 
Bizleri de mahrum eyleme Allah

Halas eyle narından Allah 
Ayırma didarından Allah 
Cennette cemalinden Allah 
Bizleri de mahrum eyleme Allah

Kandiller yana yana Allah 
Dervişler döne döne Allah 
Son nefeste imanından Allah 
Bizleri de mahrum eyleme Allah
Bülbüller nazda
Bülbüller nazda, güller niyazda
Söyler namazda, Elhamdülillah

Koşuşur herkes, duyulur bir ses
Der ki her nefes, Elhamdülillah

Dilimde Kur’an, virdim her zaman
Tesbihim her an, Elhamdülillah

Yatma seherde, uğrarsın derde
Söyle her yerde, Elhamdülillah

Oldum halveti, buldum devleti
Geçtim zulmeti, Elhamdülillah

Kalbimde iman, gönlümde sultan
Elimde ferman, Elhamdülillah
MEDİNE'YE VARAMADIM
Medineye varamadım 
Gül kokusun alamadım  
Muhammede doyamadım  
Yaralıyam yaralıyam

Kabenin örtüsü kara
Açtı yüreğimde yara 
Bulunmadı derdime çare 
Yaralıyam yaralıyam

Hacerül esvedin taşı 
Akıttı gözümden yaşı  
Bulunmaz Resülün eşi  
Yaralıyam yaralıyam 
Taleal- bedru aleynâ 
Taleal- bedru aleynâ 
Min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ 
Mâ deâ lillahi dâ'

Eyyühel meb'usü fînâ 
Ci'te bi'l-emri'l muta
Ci'te şerrafte'l- Medîne 
Merhabâ yâ hayra da

Ente şemsun, ente bedrun 
Ente nûrun âlâ nûr 
Ente misbe hassüreyya 
Ya habîbi, ya Rasul 
AY DOĞDU ÜZERİMİZE
VEDA TEPELERİNDEN
ŞÜKÜR GEREKTİ BİZLERE
ALLAHA DAVETİNDEN

SEN GÜNEŞSİN SEN AYSIN
EN NUR ÜSTÜNE NURSUN
SEN SÜREYYA IŞIĞISIN
EY SEVGİLİ EY RASÜL

EY BİZDEN SEÇİLEN ELÇİ
YÜCE BİR DAVETLE GELDİN
SEN BU ŞEHRE ŞEREF VERDİN
EY SEVGİLİ HOŞGELDİN
Şol Cennetin ırmakları 
Şol Cennetin ırmakları 
Akar Allah deyu deyu. 
Çıkmış İslam bülbülleri 
Öter Allah deyu deyu.

Salınır tuba dalları 
Kur'an okur hem dilleri 
Cennet bağının gülleri 
Kokar Allah deyu deyu.

Aydan aydındır yüzleri 
Şekerden tatlı gözleri 
Cennette Huri kızları 
Gezer Allah deyu deyu.

Kimler yiyip kimler içer 
Hep melekler rahmet saçar 
İdris nebi hulle biçer 
Diker Allah deyu deyu.

Yunus Emre'm var yarına 
Koma bugünü yarına 
Yarın Hak'kın divanına 
Varam Allah deyu deyu.
MEDINENİN YOLLARINDA
MEDINE YOLUNA VARDIM
CAN MUHAMMEDI ARADIM
ONU GÖRMEKMIS MURADIM
MEDINENİN YOLLARINDA

YOLLARINDA YOLLARIN DA
GÜLLER ACMIS RAVZASINDA
MEDINE BAKAR MEKKEYE
GÖNÜL ONUN SEVDASINDA

BU YOL MEDINEYE GIDER
GÖNÜLLERI BI HOS EDER
NE DERT KALIR NE DE KEDER
MEDINENIN YOLARINDA

RESULALLAH CAGIRIYOR
GÖNÜL SANKI CIRPINIYOR
BASTIGIN YERLER YANIYOR
MEDINENIN YOLLARINDA

GELIR RESULÜN KOKUSU
KAYBOLUR ÖLÜM KORKUSU
GELMIYOR GAFLET UYKUSU
MEDINENIN YOLLARINDA

YESIL KUBBE GÖRÜNÜYOR
KERVAN NURA BÜRÜNÜYOR
ICIMDE HASRET BITIYOR
MEDINEIN YOLLARINDA
Allah-u Allah (Hicaz)
Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Kanat vururum, döner dururum
Yanar kurururm, pervanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Aşkî can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah

Ölmemeye Çaren Mi Var

Gururlanma insanoğlu
Ölmemeye çaremi var
Hazen görmüş bir gül gibi
Salmamaya çarenmi var

Hayat denen dolap döner
Bütün mahluk olan biner
Yağı biten kandil söner
Sönmemeye çaremi var

Hiç aldanma mala mülke
Gitmez isen doğru yola
Tatlı canın azraile
Vermemeye çaremi var

Hiç güvenme can dostuna
Uçuşurlar mal kastına
Çıkıp teneşür üstüne
Yatmamaya çaremi var

Düşünmezsin hiç ölmeyi
Terk etmezsin hiç gülmeyi
Yakası yok ak gömleği
Giymemeye çaremi var

Nerde ecdad nerde ata
Hak ka karşı yapma hata
Taput denen ağaç ata
Binmemeye çaremi var

Daim yürür Hak izinde
Hak kı söyler her sözünde
Dört kişinin omuzunda
Gitmemeye çaremi var

Kalkacaktır gözden perde
Göreceksin yarin, nerde
Ev kazılmış kara yerde
Yatmamaya çaremi var

YAKMA YA RABBİ 

Seher de açılan güller hürmetine
Rukuda bükülen beller hürmetine
Zikrinle dönen diller hürmetine
Cehennem narına yakma ya Rabbi

Yakma Ya Rabbi Yakma Ya Rabbi
Cehennem narına yakma ya Rabbi
Yakma Ya Rabbi yakma Ya Rabbi
Muhammed aşkına Ya Rabbi

Secdeye kapanan başlar hürmetine
Aşkınla sızlayan kalpler hürmetine
Gecelerde dökülen yaşlar hürmetine
Gazabınla bize bakma ya Rabbi
 

Açılsında Yollar 
Topladım gülleri düştüm yollara
Yolum yine uzar patikalara
Mevlam rahmeyliyor bütün kullara
Açılsında yollar sana geleyim

Açılsında yollar sana geleyim - 2
Öyle özledimki seni ey resul - 4

Yoruldu yüreyim dert çeke çeke
Kurudu gözlerim yaş döke döke
Yolların üstüne gül eke eke
O yüce Resul'e ben gidiyorum

Açılsında yollar sana geleyim - 2
Öyle özledimki seni ey resul - 4

Bu yolun sonunda medine vardır
Hasreti gönlümde yanar yıllardır
Her mevsimi güldür yeşil bahardır
O yüce Resul'e ben gidiyorum

Açılsında yollar sana geleyim - 2
Öyle özledimki seni ey resul - 4

koy bizi de cennetine
 
ben bu amellerim ile
giremem o cennetine
rabbim bizide affeyle
koy bizide cennetine

cennetine cennetine
koy bizide cennetine
rabbim bizi sen affeyle
koy bizide cennetine

çok korkuyorum ölümden
ölüm değil amelimden
korkum azrailden değil
cehennemin ateşinden

NAKARAT


gündüz hayalimde coşar
gece uykularım kaçar
bu can aşkın ile yanar
koy bizide cennetine

NAKARAT

KABEDE HACILAR
 
KABEDE HACILAR HU DER ALLAH  
YER GÖK İNİM İNİM İNİLER ALLAH                                                                                             MELEKLER DEFTERİ YENİLER ALLAH  
İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH 
İZİN VERDE YOLUNUDA ÖLELİM ALLAH                                                                                    GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH                                            

KABENİN YOLLARI TAŞLIDIR ALLAH                 
HACILARIN GÖZLERİ YAŞLIDIR ALLAH
DERVİŞLERİN CİĞERİ ATEŞLİDİR ALLAH                     
İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH                          
İZİN VERDE YOLUNDA ÖLELİM ALLAH                       
GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH              

KABENİN YOLLARI ÇUKURLUDUR ALLAH
HACILARIN İŞLERİ ZİKİRDİR ALLAH                  
MEVLASINA HER DEM ŞÜKÜRDÜR ALLAH                   
İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH                        
İZİN VERDE YOLUNDA ÖLELİM ALLAH                         
GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH    
         
KABENİN ÖRTÜSÜ YEŞİLDİR ALLAH                             
GÜN DOĞMADAN AŞIR ALLAH                            
HEPİMİZİ KABENE ÇAĞIR ALLAH                                        
İZİN VERDE KABENİ GÖRELİM ALLAH                           
İZİN VERDE YOLUNDA ÖLELİM ALLAH                 
GÖSTER CEMALİNİ GÖRELİM ALLAH.

571 bir de bir güneş doğdu
 
Beş Yüz Yetmiş Bir'de
Bir güneş doğdu:
Adı Muhammed'di
İlk sözü ümmet.

Babasıydı Abdullah,
Annesiydi Amine,
Süt annesi Halime,
Doğdu Cennet evine.

Bastı altı yaşına,
Kaldı bir tek başına,
İnci gibi annesi,
Üzüntüler boşuna.

Hak dindirdi her yaşı,
Dedesiyle amcası,
Hemen kanat gerdiler,
Büyüdü gül goncası.

Kırk yaşına gelince,
Peygamberlik verildi,
Allah birdir deyince,
Putlar yere serildi.

Beş Yüz Yetmiş Bir'de
Bir güneş doğdu:
Adı Muhammed'ti
İlk sözü ümmet.
                                                                                                 

Adı güzel kendi güzel Muhammed

 
Ya Rasulallah Ya Şefiallah                                            
Ya Habiballah Ya Nebiallah
sallallahu ala muhammed                                                  
sallallahu aleyke ahmed

Canım kurban olsun senin yoluna
Adı güzel kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel kendi güzel Muhmamed

Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette vardır zevk-ü sefası
Onsekizbin alemin Mustafası
Adı güzel kendi güzel Muhammed

Yunus der neylerem cihanı sensiz
Sen hak peygambersin şeksiz gümansız
Sana inanmayan gider imansız
Adı güzel kendi güzel Muhammed

AH MEDİNEM

Kuşlar Uçar Yükseklere
Hasret Olur Yüreklere
Haber Verin Meleklere
Medine'ye Yol Görünür

Ah Medinem Can Medinem
Özleminle Yanar Sinem(nakarat)

Düştüm Bir Dermansız Derde
Söyleyin Dermanım Nerde
Kalmışım Yaban Ellerde
Medine'ye Yol Görünür

Bir Kuş Olup Uçup Gitsem
Duman Olup Aşka Düşsem
Resulün Aşkıyla Bitsem
Medine'ye Yol Görünür

Kuşlar Açar Kanadını
Anarlar Hakkın Adını
Almışlar Aşkın Tadını
Medine'ye Yol Görünür


Aşık oldum muhammed`e
 
Canı dilde aşık oldum
 Muhammede Muhammede
Mevlam layık eyle bizi       

Muhammede Muhammede


Sallallahu ala Muhammed
Sallallahu aleyke Ahmed


Aklı olan arif  olsun 
Ciyer yansın püryan olsun
Bir canım var kurban olsun                                                                                                           Muhammede Muhamemde

Sallallahu ala Muhammed  

Sallallahu aleyke Ahmed

Ruyada görüştür bizi 

Murada eriştir bizi
Mevlam sen kavuştur bizi                                                                                                             Muhammede Muhammede
Mevlam layık eyle bizi     

Muhammede Muhammede

BİLALİ HABEŞİ
Candan bağlı idi o hak resule
Bilali habeşi garip bir köle
Öyküsü dolaşır dillerden dile
Bilali habeşi o büyük insan

Yatırdılar onu kızgın kumlara
Vücudunu boyadılar kanlara
Canım kurban bilal gibi canlara
Bilali habeşi o büyük insan

Vura vura vücudunu soydular
Üzerine büyük taşlar koydular
Bilalin el hak deyişin duydular
Bilali habeşi o büyük insan

Ebubekir satın aldı o canı
Azad etti o yiğit kahramanı
Çok sevindi alemlerin suıltanı
Bilali habeşi o büyük insan

BÜLBÜL
Ismi Sübhan virdin mi var
Bahçelerde yurdun mu var
Bencileyin derdin mi var
Garip garip ötme bülbül

Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir dert de sen katma bülbül

YUNUS cemalin pák derken,
Cihanda mislin yok derken,
Seher vakti "Allah" derken
Bizi de unutma bülbül

Ötme bülbül ötme bülbül
Derdi derde katma bülbül
Benim derdim bana yeter,
Bir dert de sen katma bülbül

ÖZLER DURURUM
Hacca gidiyor hacılar
İnsanlara duacılar
Başlar içinde acılar
Özler dururum mekkeyi

Kabe orda zemzem orda
Binbir gece gizem orda
Merve orda sefa orda
Gönüllere şifa orda

Beyaz ihramı giyerler
Mevlaya niyaz ederler
Arafatı seyrederler
Özler dururum mekkeyi

Alın benide götürün
Toprağıma yüzüm sürün
Gelin bu halimi görün
Özler dururum mekkeyi

Ben mekkeyi görmemişem
Kabeye yüz sürmemişem
Etrafında dönmemişem
Özler dururum mekkeyi

Kabe orda zemzem orda
Binbir gece gizem orda
Merve orda sefa orda
Gönüllere şifa orda

YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ
ARAYI ARAYI BULSAM İZİNİ
İZİNİN TOZUNA SÜRSEM YÜZÜMÜ
HAK NASİP EYLESE GÖRSEM YÜZÜNÜ
YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ
BİR MÜBAREK SEFER OLSADA GİTSEM
KABE YOLLARINDA TOZLARA BATSAM
HUB CEMALİN BİR KEZ DÜŞÜMDE GÖRSEM
YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ
ZERRECE KALMADI KALBİMDE HİLE
SIDK İLE GİRMİŞEM BEN BU HAK YOLA
EBU BEKİR,ÖMER,OSMAN' DA BİLE
YA MUHAMMED CANIM ARZULAR SENİ

Sevdim Seni
Sevdim seni mabuduma                                                                
canan diye sevdim
Bir ben değil alem sana                                                                  
hayran diye sevdim

Evlad-ı iyalden geçerek                                                      
ben ravzana geldim
ahlakını meth etmede                                                      
Kur’an diye sevdim

Kurbanın olam Şa-ı Rusül                                                  
kovma kapından
Didarına müştak olan                                                                            
yezdan diye sevdim.

Mahşerde nebiler bile                                                         
senden medet ister
Gül yüzlü melekler sana                                               
hayran diye sevdim


Veysel Karani (Uşşak)
Hakkın Habibinin sevgili dostu
Yemen illerinde Veysel Karani
Söylemez yalanı,yemez haramı
Yemen ilerinde Veysel Karani
Seherde kalkuben yola giderdi
Hakkın binbir ismin zikir ederdi
Allah Allah deyu deve güderdi
Yemen ilerinde Veysel Karani
Elinde asası hurma dalından
Eğninde hırkası deve yününden
Asla hata gelmez onun dilinden
Yemen ilerinde Veysel Karani
Aşık Yunus ey dür ben de varaydım
Ol mübarek hub cemalin göreydim
Ayağın tozuna yüzler süreydim
Yemen ilerinde Veysel Karani

Hac ilahisi
Gönül kulağıma gelse bir sada
Ey kulum gel eyle haccını eda
Etsem malı-mülkü, cananı feda
Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

Babüs-selam'ından beytine girsem
Hacer'ül-Esved'e yüzümü sürsem
Geçip masivadan vuslata ersem
Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk;
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk.

Salih Kullarınla tavafa dursam
Nurunla mest olup feyzinle doysam
Tecelli-i Zatını ruhumda duysam
Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk

Akarken göz yaşım Safa'ya düşsem
Yalınayak başı açık Merve'ye koşsam
Zemzem-i Şerifi içerek coşsam
Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk
Arafat'tan affa uğrayıp çıksam
Günahım tevbenin nuruyla yaksam
Beka denizine çağlayıp aksam
Diyerek Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk
Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk
İnnel hamde venniğmete leke vel mülk  La şerike lek

mağrur OLMA insanoğlu

Makamımız kuş misali
Daldan dala konabilir
İnsanoğlu yok misali
Birgün olur ölebilir

Dağlar taşlar kül misali
Birgün olur tozabilir
İnsanoğlu gül misali
Birgün olur solabilir

Hakikata eren erler
Mevlasım bulabilir
Kendini kemter görenler
Birgün yüce olabilir

Bu can bana emanettir
Birgün olur uçabilir
Dünya malı bir zinnettir
Ancak amel kalabilir

Mağrur olma insanoğlu
Ölümün çaresi yoktur
Soğuk vurmuş sümbül gibi
Solmamaya çaren yoktur

Yalvar kul, Allah’a yalvar

Can-ı gönülden seversen,
Yalvar kul Allah’a yalvar,
Maksuda ermek istersen,
Yalvar kul Allah’a yalvar,

Hak Ya Rab,  Yalvar kul, Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,


Yalvara gör hep yalvara,
Varmayasın yüzü kara,
Ümmet isen Peygamber’e,
Yalvar kul Allah’a yalvar,

Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,


Geceler uykudan uyan,
Gizli sırlar olsun ayan,
Mahrum olmaz Allah diyen,
Yalvar kul Allah’a yalvar.

Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,
Hak Ya Rab, Yalvar kul, Allah’a yalvar,Can Ahmed’im

Olmuyor, Can Ahmed’im olmuyor,
Vermiyor, dünya huzur vermiyor,
Dolmuyor, senin yerin dolmuyor,
Gülmüyor, inan yüzüm gülmüyor


Sultanım günahkarım neyleyim ?
Ferman ver Medine’ye geleyim,
Dertliyim, dertlerimi söyleyim,
Sultanım söyle sensiz neyleyim ?


Dönmüyor, Can Ahmed’im dönmüyor,
Dönmüyor, sensiz dünya dönmüyor,
Hasretin yüreğime sinmiyor,
Sönmüyor, aşk ateşim sönmüyor,


Sultanım günahkarım neyleyim ?
Ferman ver Medine’ye geleyim,
Dertliyim, dertlerimi söyleyim,
Sultanım söyle sensiz neyleyim ?Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım ..

O Büyük Adını Gaffar Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım
İbrahim'e Nârı Gülzar Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

İsmail'e Koçu Kurban Eyledi
Yusuf'u Mısır'da Sultan Eyledi
Eyyub'un Derdine Derman Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

Musa Nur Dağında Kelam Eylemiş
İsa Göklerinde Devran Eylemiş
İdris Cennetinde Bayram Eylemiş
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım

Dostunun Adini Habib Eyledi
Onu Dertlilere Tabib Eyledi
Ümmet olmak bize nasip Eyledi
Allah'ım Allah'ım Güzel Allah'ım


Habibin Muhammed Miraç olmuştu
Aşık maşukuna vuslat bulmuştu
Kana kana Mevlam seni görmüştü
Allahım Allahım Güzel Allahım

UYURKEN SEYRIMDE KALKDIM AGLAYU

Uyurken seyrimde kalkdım aglayu
Hakkın divanına elim bağlayu
Şeyhime varsam ağlayu ağlayu
       
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahumme salli ala Muhammed
                                                                                 
Hurmadan nalini var ayağında                                                   
Taze güller acmış al yanağında
Resulu Allahım göster düşümde
      
Yeşil alem ile gelir Muhammed 
Allahumme salli ala Muhammed

Yunus Emre der kidünya yalandır                                        
Güvenme maline malin talandır                                     
Seherde aşıka uyku haramdır     
                                             .      
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Allahumme salli ala Muhammed

ALEMLERE RAHMET OLARAK GELDIN

Alemlere rahmet olarak geldin
Ümmetine sefaat meded eyledin
Güzel ahlakı sen itmam eyledin
Salat selam sana ya Resullah

Ne büyük şeref sana ümmet olmak
Gösterdiğin doğru yola koyulmak
Kurana sarılmak namaza durmak
Senin öğüdündür ya Resulallah

Allahın birliğine iman ettik
Dilimizle bunu ikrar eyledik
Seni kendimize rehber belledik
Bizlere şahit ol ya Resulallah

Dinimiz islamdır elhamdulillah
Canimiz fedadır físebilullah
Günahımız çoktur bi iştibah
Bizlere şefaat ya Resulallah
ERLER DEMINE

Erler demine destúr alalim
Perváneye bak ibret alalim
Askin atesine gel bir yanalim                                                                
Perváneye bak ibret alalim
Dost  Dost     Dost

Devrána girip seyrán edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
La Ilahe Illallah (3) Hú                                                                                           .                                                                                                                          
Günler geceler durmaz geciyor
Sermayen olan ömrün bitiyor
Bülbüllere bak efkan ediyor
Ey goncacigim mevsim geciyor
Dost  Dost     Dost

Devrána girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim
La Ilahe Illallah (3) Hú                                                                                              .  
Ey yolcu biraz sen dinle beni
Kervan geciyor sen kalma geri
Yusuf denilen dünya güzeli
Fethetti bugün kalbi seferi

Dost  Dost     Dost
Devrana girip seyran edelim
Eyvah demeden Allah diyelim

La Ilahe Illallah (3) Hú
KASİDE

Ne zaman anrsam seni
Kararım kalmaz allahım
Senden gayrı gözüm yaşın
Kimseler silmez allahım

Sensin ismi baki olan
Sensin dillerde okunan
Senin aşkına dokunan
Kendini bilmez allahım

Aşık yunus seni ister
Lutfuyla Cemalin göster
Cemalin gören aşıklar
Ebedi ölmez Allahım.. Beytullah'ta Ben....
Bir sancak altında kaç milyon insan,
Ne tenleri benzer, ne dilde lisan...
Olmuşlar... Tek yürek, tek beden de can;
İnsanlığı gördüm... Beytullah'ta ben... 
 
Yedi bağın gülü, aynı destede,
Yetmiş iki millet, aynı listede,
Kaç milyon ''Âmin'' der, aynı bestede;
Tevhîd'le haşroldum... Beytullah'ta ben...

Sînelerde alev, ne kül ne duman,
Dillerde bir soru: ''Vuslat ne zaman? ''
Cehennem söndürür, böylesi îman...
Aşk ne imiş gördüm... Beytullah'ta ben...

Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi,
Aç, susuz, uykusuz, gündüz gecesi...
Her nefes, dilinde Kur'ân hecesi;
Sevdâlılar gördüm... Beytullah'ta ben...

Rabb'in o davetli misafirleri;
Doldurmuş, Mekke'de her karış yeri.
Dillerinde dinmez, ''LEBBEYK'' sesleri,
Arş'a yollar gördüm... Beytullah'ta ben...

Bir damla misâli, kapılmış sele;
Zengin, fakir, paşa, nefer elele...
Yan yana secd'eder, sultanla köle;
Mahşerle tanıştım... Beytullah'ta ben...

Kimi görmez gözü, elinde âsâ;
Lâkin, kalp gözünü açmış devâsa...
Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa,
Döner durur gördüm... Beytullah'ta ben...

Kimi, ayağında yarım çarığı;
Kaç yerinden kanar, topuk yarığı...
Meğerse; kefenmiş başta sarığı,
Ne âşıklar gördüm... Beytullah'ta ben...

Baktım... Sofrasında, nice melekler;
Bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler,
Gözleri Kâbe'de iftarı bekler,
Tokluğuma yandım... Beytullah'ta ben...

Bir zerre gözü yok, dünya aşında,
Âhir rızkın arar, harman başında,
Rabb'in nazarını, Kâbe taşında;
Gören gözler gördüm... Beytullah'ta ben...

Kimi bahardadır, görmemiş yazı,
Kiminin geçiyor, Mevlâ'ya nazı;
Kılınır Kâbe'de vedâ namazı,
İmrendim.. El açtım, Beytullah'ta ben...

Kiminde kalmamış, derman bacakta;
İki büklüm yürür, gitmez kucakta...
Erimiş.. Kaybolmuş.. Cenâb-ı Hakk'ta
Pervaneler gördüm.. Beytullah'ta ben...
O kambur sırtında, eski torbası,
Torbasında sanki, Cennet urbası..
Hele bir, kıyamda var ki durması;
Göz göz oldum, doldum... Beytullah'ta ben...

Bin rütbeyi, bir secdede atlayan,
Bir secdeyi, yüz binlere katlayan,
Bu kârını meleklerle kutlayan,
Ne tâcirler gördüm... Beytullah'ta ben...

Hacerü'l-Esved'de adın yazdıran,
Îman pençesinde, nefsi ezdiren,
Yücelen ruhuna, Arş'ı gezdiren,
Ne veliler gördüm... Beytullah'ta ben... 

 
Unutmuş... Dünyanın vefâ derdini,
Yıkmış... Kalbindeki, riyâ bendini,
Öyle teslim etmiş, Hakk'a kendini;
Canda Cânân gördüm... Beytullah'ta ben...

Bir sevdâ seli var, Safâ Merve'de;
Damlalar köpürmüş, vecde girmede.
Nice peygamberler, nice zirvede;
Durup bakar gördüm... Beytullah'ta ben...

İbrahim Makâmı, sultan sofrası;
Sunulur herkese, bir kevser tası...
Bir cennet şöleni, perde arkası,
Ne sahneler gördüm... Beytullah'ta ben...

Melekler almışlar, şölenden payı;
Sarmışlar, Kâbe'de bütün semayı.
Kalem anlatamaz, bu içtimayı,
Âciz bir kul oldum... Beytullah'ta ben...

Kaç yerinden açılmış, gökte kapılar;
Ardında saraylar, zümrüt yapılar,
Vâdeleri sonsuz, nice tapular;
Elden ele gördüm... Beytullah'ta ben...

Durdum da, tavâfı seyrettim hayran;
Gördüm: Bir kâinat misâli devran...
Hangisi melektir, hangisi insan?
Şaşırdım çok zaman... Beytullah'ta ben...

Bir sağnak misâli selâm yağmuru,
Gönüller yıkanmış, kalpler dupduru.
İhlâs ateşinde, nice hamuru;
Pişiyorken gördüm... Beytullah'ta ben...

Yaş desem... Yaş değil, gözlerden akan,
Bir sel ki, günahlar bendini yıkan...
Kâbe göklerinden, semaya çıkan;
Merdivenler gördüm... Beytullah'ta ben...

Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur,
Kum tanesi, ''Allah'' diye savrulur...
Göz nereye baksa, Rahman'ı bulur,
Ne zikirler duydum... Beytullah'ta ben...

Ter döktüm.. Susadım, nefsimden yana,
Başkası bir lezzet vermedi bana;
Dediler: ''Bu zemzem, şifadır cana''
İçtim kana kana... Beytullah'ta ben...

Mescid-i Haram'da dokuz minâre;
Diyor ki: ''Bendedir, gaflete çâre''
Bir günde beş kere, yürek bin pâre;
Ezanlar dinledim... Beytullah'ta ben...

Bir mânâ sarayı, Mescid-i Haram;
O ne ince nakış, o ne ihtişam...
Her kalbe, Muhammed Aleyhisselâm;
Bin taht kurmuş gördüm... Beytullah'ta ben...

Vah ki bana! Bunca yıldır gülmezdim,
Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim.
Vah ki bana! Huşû nedir bilmezdim;
Tattım o lezzeti... Beytullah'ta ben...

Yıllar geçti, aramakla özümü;
Dünya malı kör etmişti gözümü,
Unutmuştum, ''Kâlû Belâ'' sözümü;
Gör ki hatırladım... Beytullah'ta ben...

Çekildi kanımdan, şeytân-ı kebir,
Çekildi kanımdan, zorbalık cebir,
Ne bir hased kaldı, ne gurur kibir;
Yerle yeksan oldum... Beytullah'ta ben...

Bir zaman derdim ki: ''Yâ Rabbî neden,
Bir daha istiyor, bir kere giden? ''
Meğer bilemezmiş, insan gitmeden;
Aldım cevabımı... Beytullah'ta ben...

Gördüm ki; bu dünya bir oyalanma,
Halime bakıp da, mutluyum sanma.
Bedenim Kâbe'den uzakta amma;
Gönlümü bıraktım... Beytullah'ta ben...

Cengiz Numanoğlu  (1993)


Ben Resul`e Doymadim kİ

Ben Resulden cok memnunum
O da benden memnun mu ki
Tekrar nasip eyle Yarab

Ben Muhammed'e doymadım ki
......
Doyulurmu o Mahmud`a,
Doyulurmu o Ahmed`e,
Ashab bile doymamiski,
Nasil doyam Muhammed`e.
.......
Kolun acmis Mü`minlere,
Ne mutludur görenlere,
Ayak bastigi yerelere,
yüzüm sürdüm doymadim ki ,

NAKARAT

Camisi sira direkler,
Mü`minler sefaat bekler,
Nöbet tutuyor Melekler,
Ben Resule doymadim ki,


NAKARAT

Nurunu gördüm göklerde,
Beytullah ile Mekke`de,
Ölmez ruhu Medine `de,
Ben Resule doymadim ki