17.11.2013

Bu Günün Küçükleri Yarının Büyükleri Gençler


'Allah;genç yaşlarında ibadet edenleri meleklerine göstererek sevincini ilan eyler.' (hadisi şerif)


Peygamberimiz (sav) Efendimiz gençliğe ve gençlerin yetişmesine çok büyük önem vermiştir. Çünkü peygamberliğinin ilk yıllarından itibaren yanında gençleri bulmuş, bir çok yaşlılar İslam’a şiddetle
karşı çıkarlarken, gençler  Müslüman  olmuş ve İslam’a destek vermiş, bu gençlerin çoğu, zengin ve itibarlı ailelerini terk ederek büyük çileler pahasına Hz Peygamber’in (sav) yanında yer almışlardır. Daha genç yaşlarındayken, Hz İbrahim (as), puta tapan kavmiyle tek başına mücadele etmiş, Hz Yusuf (as) bütün olumsuz şartlara rağmen nefsine “dur” diyebilmiş, Hz Musa (as) iffet ve namus timsali olmuş, Hz Yahya (as) birçok yönüyle çocuklara ve gençlere örnek gösterilmiş, Ashab-ı Kehf olarak adlandırılan gençler, inandıkları gibi yaşayabilme uğruna her şeylerini ve diyarlarını terk etmişlerdir. 
Bizlerde gençlerimize İslam dininin güzelliklerini anlatabilirsek ümit ediyorum ki,Hz. Peygamber Efendimiz (sav)'in yanında oluşan gençlik gibi olabilir.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder